Tebbet Sûresi


Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm


1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.
2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.
3. O, alevli bir ateşte yanacak.
4. Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).
5. Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.
Ana SayfaThis page hosted by
Get your own Free Home Page