Târık Sûresi


Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına) yemin ederim. 2. Târıkın ne olduğunu nereden bileceksin? 3. (O, karanlığı) delen yıldızdır. 4. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın. 5. İnsan neden yaratıldığına bir baksın! 6. Atılan bir sudan yaratıldı. 7. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. 8. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir. 9. Gizlenenlerin ortaya döküldüğü gün 10. O gün insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır. 11. Dönüş sahibi olan (yağmur yağdıran) göğe, yemin ederim ki, 12.(Nebat ile) yarılan yere , 13. Şüphesiz Kur'an, (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür. 14. O, asla bir şaka değildir. 15. Onlar bir tuzak kurarlar, 16. Ben de bir tuzak kurarım. 17. Onun için Kâfirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecek).
Ana SayfaThis page hosted by
Get your own Free Home Page