Nasr Sûresi


Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm


1. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği,
2. Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit ,
3. Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
Ana SayfaThis page hosted by
Get your own Free Home Page