Nâs Sûresi


Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm


1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
3. İnsanların İlâhına.
4. O sinsi vesvesenin şerrinden,
5. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.
6. Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım!
Ana SayfaThis page hosted by
Get your own Free Home Page