Kureyş Sûresi


Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm


1. Kureyş'e kolaylaştırıldığı,
2. Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için ,
3. Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinler,ki,
4. Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.
Ana SayfaThis page hosted by
Get your own Free Home Page