Kâria Sûresi


Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Kâria (kıyamet)!
2. Nedir o Kâria?
3. O Kârianın ne olduğunu bilir misin?
4. İnsanların, ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olur,
5. Dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür (o Kâria!)
6. O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse.
7. İşte o, hoşnut edici bir yaşayış içinde olur.
8. Ameli yeğni olana gelince.
9. İşte onun anası (yeri, yurdu) Hâviye'dir.
10. Nedir o (Hâviye) bilir misin?
11. Kızgın ateş!
Ana SayfaThis page hosted by
Get your own Free Home Page