Kâfirûn Sûresi


Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm


l. (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler!
2. Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.
3. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.
4. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.
5. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
6. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.
Ana SayfaThis page hosted by
Get your own Free Home Page