Kadr Sûresi


Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm

l. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
5. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar.
Ana SayfaThis page hosted by
Get your own Free Home Page