Ğâşiye Sûresi


Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm

1. (Resûlüm!) Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? 2. O gün bir takım yüzler zelildir, 3.Durmadan çalışır, (fakat boşuna) yorulur, 4. Kızgın ateşe girer. 5. Onlara kaynar su pınarından içirilir. 6. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur, 7. O ise ne besler ne de açlığı giderir. 8.O gün bir takım yüzler de vardır ki, mutludurlar, 9 (dünyadaki) çabalarından hoşnut olmuşlardır, 10.Yüce bir cennettedirler. 11.Orada boş bir söz işitmezler. 12. Orada (cennette) devamlı akan bir pınar, 13. Yükseltilmiş tahtlar, 14.Konulmuş kadehler, 15.Sıra sıra dizilmiş yastıklar, 16.Serilmiş halılar vardır. 17. (İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, bakmazlar mı? 18. Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş? 19. Dağların nasıl dikildiğine, bakmazlar mı? 20. Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? 21. O halde (Resûlüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. 22. Onların üzerinde bir zorba değilsin. 23. Ancak yüz çevirir inkâr ederse, 24.İşte öylesini Allah en büyük azap ile cezalandırır. 25. Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir. 26. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.
Ana SayfaThis page hosted by
Get your own Free Home Page