Fil Sûresi


Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm


l. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?
2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
3. Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.
4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.
5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.
Ana SayfaThis page hosted by
Get your own Free Home Page