Beled Sûresi


Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm

l. Andolsun bu beldeye ,
2. Ki sen bu beldedesin ,
3. Ve andolsun babaya ve ondan meydana gelen çocuğa,
4. Biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık.
5. İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?
6. "Pek çok mal harcadım" diyor.
7. Kimse onu görmedi mi sanıyor?
8. Biz ona iki göz vermedik mi?
9. Bir dil ve iki dudak ,
10. Ona iki yolu (doğru ve eğriyi) gösterdik .
11. Fakat o, sarp yokuşu aşamadı.
12.O sarp yokuş nedir bilir misin?
13. Köle azat etmek,
14.Veya açlık gününde yemek yedirmektir,
15.Yakınlığı olan bir yetime
16.Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.
17. Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır.
18. İşte bunlar sağdakilerdir.
19. Ayetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir,
20. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.
Ana SayfaThis page hosted by
Get your own Free Home Page