Asr Sûresi


Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm


1. Asra yemin ederim ki
2. İnsan gerçekten ziyan içindedir.
3. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.
İndeks SayfasıThis page hosted by
Get your own Free Home Page