Alak Sûresi


Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Yaratan Rabbinin adıyla oku! 2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. 3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir. 4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti. 5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti. 6. Gerçek şu ki, insan azar. 7. Kendini kendine yeterli gördüğü için. 8. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir. 9. Gördün mü şu men edeni, 10. Namaz kılarken bir kulu (Peygamber'i namazdan)? 11. Gördün mü, ya o (Peygamber) doğru yolda olur, 12. Yahut takvâyı emrediyorsa? 13. Ne dersin o (meneden, Peygamber'i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa! 14. (Bu adam) Allah'ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi! 15. Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız). 16. O yalancı, günahkâr alından (perçemden), 17. O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. 18. Biz de zebânîleri çağıracağız. 19. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!
Ana SayfaThis page hosted by
Get your own Free Home Page